Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του κατόχου ζώου συντροφιάς;

Θετική Εκπαίδευση Σκύλων Χανιά

Σύμφωνα με τον ν.  4039/2012,  οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών και κατόχων ζώων  είναι οι εξής:

 Η σήμανση και η καταγραφή του ζώου του, η ενημέρωση του κτηνίατρου για τις τυχόν μεταβολές, η έκδοση βιβλιαρίου υγείας, καθώς και η τοποθέτηση  σε εμφανές σημείο του περιλαίμιου του ζώου μεταλλικής κονκάρδας.

  1.  Η τήρηση των κανόνων ευζωίας και καλής μεταχείρισης του ζώου.
  2.  Η μέριμνα για την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από τη σχετική εγγραφή στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου.
  3.  Η μέριμνα για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου  του.
  4.  Η μέριμνα για τη στείρωση του  ζώου του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων ή δεν μπορεί να τα διαθέσει σε νέους ιδιοκτήτες.
  5.  Να μην εγκαταλείπει το ζώο του.  Σε  περίπτωση  που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει στον Δήμο και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της μεταβολής της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος ως προσωρινός κάτοχος του αδέσποτου πλέον ζώου.
  6.  Η μέριμνα να γίνεται ο περίπατος των σκύλων του πάντα με συνοδό.
  7.  Η λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από το χώρο της ιδιοκτησίας του και εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
  8.  Η δήλωση  μέσα σε πέντε ημέρες της απώλειας του ζώου του σε κτηνίατρο.
  9.  Ο  εφοδιασμός με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει με αυτό στο εξωτερικό.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η παραβίαση κάθε μιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις επισύρει πρόστιμο 300€.

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων είναι κυρίως  τα όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας. Αν δεν λειτουργεί  υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας σε κάποιο Δήμο, η βεβαίωση των παραβάσεων γίνεται από  όργανα άλλης αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Η παράβαση διαπιστώνεται από το αρμόδιο όργανο που βεβαιώνει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφο υπόμνημα στην κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου, με τις αντιρρήσεις του. Το διοικητικό πρόστιμο επικυρώνεται από τον προϊστάμενο της αρχής και καταβάλλεται κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα ημέρες και αν παρέλθουν οι δέκα ημέρες καταβάλλεται ολόκληρο  σε προθεσμία δύο μηνών στον δικαιούχο Δήμο. Εάν δεν καταβληθεί εντός δέκα ημερών, τότε βεβαιώνονται από την αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του παραβάτη.

ΕΥΘΥΝΗ

Ο κάτοχος του ζώου συντροφιάς ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται σε τρίτους  από το ζώο  του, σύμφωνα με το άρθρο 924 Α.Κ. Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς,  η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο. (5.2)

 

Advertisements
Σελίδες
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Αρέσει σε %d bloggers: